Prowadzimy w ramach usług na¶wietlanie z plików powierzonych w formatach pdf. Ripowane zostaj± one w programie Harlekin i s± przesyłane na wy¶wietlarkę liniow± Skreen LD 1060.